Flockbunden häst

Hästar är flockdjur och socialt beroende av varandra. Eftersom de är bytesdjur ligger säkerheten i att de är flera, för att umgås i grupp är hur de överlever ute i det vilda. Att förstå en hästs instinktiva beteende är en grundläggande faktor i horsemanship.

Det är två gånger i en hästs liv som den blir “avvänjd”. Först från sin mamma och sen från sin bästa kompis när du ska rida ut. Ditt sätt för att ändra din hästs “separationsångest” är liknande i bägge fallen.

Förberedelse är nyckeln! Börja med att låta hästen stå bunden längre perioder upp till någon timme. De lär sig snabbt tålamod och står snart lugnt. Hästar som inte är vana vid separation eller att vara uppbundna behöver bindas upp oftare, (inte i cross-ties dock där hästen står stramt med ett grimskaft på varje sida av huvudet). Börja med kortare tid och bygg upp till flera timmar. Bind hästen så den fortfarande ser sin kompis.

Härnäst, börja med några korta separationer. Gå inte för snabbt fram för det är så hästar och ryttare blir skadade. Gå iväg med ena hästen en kort stund och återvänd. Sen gör du det igen och igen och igen tills hästen ser att den andra verkligen inte är borta. Var beredd på att det tar många repetitioner. När de båda är lugna, öka tiden då ena hästen är utom synhåll. Med varje session ökar du avståndet lite mer, men börja alltid med ett kort.

Börja med hästarna bundna nära varandra. Öka gapet varje dag och vid sjunde dagen ska de inte se varann alls. Genom att göra denna övning i steg, hjälper du hästen att öka sin självsäkerhet. Omedelbar separation för en flockbunden häst kan traumatisera den, speciellt när det gäller att separera ett föl från mamman. Därför bör du göra processen i steg och bara lite åt gången.

Avvänja ett föl

* Över en vecka eller två, flytta fölet till en annan hage/paddock precis bredvid mammans. Rörpaneler är bra som stängsel eftersom fölet kan dia om det vill.

* Efter några dagar, flytta fölet en hage bort, sedan två.

* Gör separeringen längre och längre tills stoet och fölet kan gå en hel dag utan att bli för upprörda.

På detta sätt går vare sig stoet eller fölet igenom något trauma, ingen blir skadad eller sjuk och ganska snart kan du ta dem åt skilda håll.

Avvänja vuxna flockbundna hästar

När du ska avvänja vuxna hästar från varann, är det viktigt att du behåller samma perspektiv. Om hästar spenderar mycket tid i hagen och får ett starkt band till varandra och den ena drastiskt flyttas, påverkar det de andras emotionella trygghet.

Ett flockbundet hästscenario är mer vanligt för ryttare som inte rider så ofta, eftersom deras hästar spenderar mer tid som en del av flocken och blir mer fäst vid kompisarna och mindre bekväm med separation. Problemet löses genom en långsam och stadig process med acklimatisering för separation från sin bästa kompis eller grupp av kompisar. Det tar lite tid men om du älskar hästar och är hängiven natural horsemanship förhållningssättet, baserad på att sätta din relation med hästen i första hand, så är Parelli Natural Horsemanship rätt för dig.

Det är också viktigt att tänka på hur du blir lika viktig för din häst som en annan häst. Du behöver förstå hästars bytesdjurs-psykologi och hur du bevisar att du är en värdig ledare. Om du var en häst, vad skulle behövas för att du skulle bli en värdig ledare i flocken? Du behöver lära dig att tänka som en häst och använda samma kommunikations- och ledarstrategier som hästar använder inom flocken.