Dubbla budskap

Ge inte dubbla budskap till hästen

Vi ger ofta våra hästar dubbla budskap. Vi säger en sak med vår kropp och sänder ut det motsatta i tanken. Du kanske inte tror att hästen läser dina mentala bilder för att den inte reagerar på din begäran, men det finns två skäl till att hästar inte reagerar på kommandon. Antingen sänder vi dubbla budskap eller så vill hästen helt enkelt inte göra som vi vill.

Kanske ger den oss ett svar som vi inte förstår eller inte lyssnar på. Hästar lever i sinnenas värld och läser våra tankar, känslor och avsikter. De vet vad som händer innan det händer. För att inte ge dubbla budskap måste alltid våra tankar och kommandon stämma överens med vårt kroppsspråk. Tänk endast i bejakanden!
Visualisera det du vill att hästen ska göra
Visualisera och sänd bara bilder och tankar på vad du faktiskt vill att hästen ska göra.

T ex: Bit inte! Hästen uppfattar Bit! Den uppfattar inte ordet “inte” för det finns ingen bild för det. Vi sänder bilder på det vi inte ville och uppmuntrar hästen att bita. Detta är naturligt för oss. Vi projicerar våra rädslor på omgivningen och hästarna agerar ut dem.

Det är inte rättvist att sända ut ett mentalt kommando av det du inte vill, och sedan bestraffa hästen när den agerar ut det. Även om hästen förstår ordet NEJ när den gör fel och lärt sig förstå ordet när det används ensamt i ett kommando, förstår den det inte i en hel mening. Nej inte bita! betyder Bit!

När vi sänt dubbla budskap varje dag om en mängd olika saker har hästarna konstaterat att människor är en samling idioter. Din häst tycker inte att du är att lita på. Den stänger av och ignorerar allt du säger.
Exempel på positiva uppmaningar gällande negativt beteende:

– Bits inte! blir “Håll munnen stängd!”
– Spring inte iväg när jag ska hämta dig i hagen! blir “Kom fram till mig…”
– Bråka inte vid lastningen! blir “Gå lugnt in i transporten!”

Att lära sig tänka i bejakanden kräver mental omskolning. Hästarna är så vana vid att ta emot dubbla budskap från oss att de behöver tid att vänja sig och börja tänka i positiva banor.

 

 

This entry was posted in Artiklar and tagged . Bookmark the permalink.