Ledarskap och partnerskap

Ledarskap och partnerskap går hand i hand

För kommunikation och för att undvika olyckor är det viktigt att hästen ser oss som en trygg ledare. I annat fall tar hästen på sig ledarskapet och det är förstås inte bra. Hästar söker alltid en naturlig ledare och under ett gott ledarskap blir de mer förstående, lugnare, självsäkrare och medgörligare.

Ledarskapet kan vi inte tvinga oss till, det måste förtjänas varje dag. Man måste ha förtjänat hästens tillit och respekt. Respekt har inget med rädsla att göra. För att få respekt måste man själv ge det. Om inte ledarskapet är befäst accepterar inte hästen ditt beslut och kommer att motsätta sig. När du är dess ledare följer den dig frivilligt utan tvekan. Partnerskap och ledarskap går alltid hand i hand.

Våld eller tvång gör ingen människa till ledare över hästen

Det är ganska vanligt att vi använder våld i ledarskapet mot hästar. “Hästar använder ju våld mot varandra” är ett vanligt argument. Men det är inte accepterat att vi använder våld när vi är ledare över en grupp människor! Våld gör ingen människa till ledare. Hästar kan ta stryk från andra hästar. De vet hur dominanslekarna fungerar och har lekt dem i hela sitt liv, men de har ett starkt band till varandra och om de blir hotade försvarar de varandra.

Det är en helt annan sak när en människa tar till våld mot en häst för vi är rovdjur och hästar ser tvång och aggression som livshotande beteenden. Det är en nedärvd instinkt som gjort att de överlevt i miljoner år. Hästar vet att vi tillhör samma familj som andra rovdjur. Om vi ska kunna uppnå samarbete och få hästarna att lita på oss så måste vårt budskap vara att vi är vänliga och aldrig skulle försöka skada dem.

 

This entry was posted in Artiklar and tagged . Bookmark the permalink.