Problemlösning ridning

Har du något problem med din häst? Här får du hjälp med tips vid ridning med hjälp av horsemanship.

Här hittar du tips för problemlösning under sadel. Oönskade beteenden kan alltid förstås och korrigeras naturligt om vi kan se saker och ting utifrån hästens synvinkel.

Lär dig träna hästen på ett sätt som inte använder tvång eller bestraffning utan istället hjälper dig förstå orsaken till beteendet. En ”problemhäst” är bara en häst som känner sig otrygg och icke tillitsfull.

En av nycklarna till att lösa hästproblem är att kunna avgöra hästens individuella personlighet. Det gör du genom att använda dig av hästprofilen. Läs under (”Så läser du hästen”).

Hästen är kanske en introvert eller extrovert, left brain eller right brain. Det hjälper dig att förstå varför hästen reagerar som den gör och är grunden för relationsbaserad naturlig hästträning genom förståelse, kärlek, kommunikation och ledarskap.

Välj i undermenyn för att läsa om ett specifikt problem.

Authentic Horse Education- Dansa med hästaranneli@dansamedhastar.nu

Tel: 0703-90 00 57

AW Natural Horse Training

Dansa med hästar på Instagram

Följ mig