Häst som bockar

En häst bockar utav en andledning och ofta kan det vara av smärta, obehag eller rädsla (reaktion av självförsvar) eller utav trots (respektlöshet) så först måste du veta anledningen till beteendet. När det gäller en rädd häst måste man utveckla en relation av tillit och lära sig kommunicera med hästen via kroppsspråket. Om du har en trotsig häst måste du ändå få den att lita på dig och respektera dig, men med lite andra strategier än med en rädd häst för att få den att vilja gå framåt utan att pressa den. Dessa hästar reagerar negativt när de trycks framåt. Ännu mer när det används sporrar eller spö, speciellt när det används som straff.

I en nödsituation när en häst bockar handlar det om att ta kontroll över hästens bakdel – där motorn sitter. Det gör man inte genom att dra för allt man är värd i hästens mun. Det är en automatisk reaktion av oss rovdjur men inget som är effektivt. För att ta bort styrkan i hästens bakdel behöver du använda en tygel istället för att dra i två. Du böjer hästens hals med en tygel vilket medför att hästen inte kan bocka, i alla fall inte med full effekt. Den kan ju inte bocka med bara ena sidan av kroppen, inte heller stegra eller skena med. Men detta måste först läras (inte tvingas) från marken då det är en sårbar position för hästen.

Hjälp hästen att överkomma sin rädsla och förbered den så den inte känner något behov av att bocka. Att få hästen att upphöra med att bocka handlar om att inte ge den någon anledning, och det börjar med dess sinne och känslor.

Uppnå en fantastisk förbindelse med hästen genom de sju frihetsritualerna – utan utrustning, utan tvång eller rundcorall.