Häst som skenar

Hästar skenar inte när de är trygga, lugna och bekväma med ryttaren. De springer iväg utav rädsla och förvirring men de flesta ryttare tror att hästen springer iväg med dem istället för ifrån dem. Att skena är en reaktion baserad på rädsla och botemedlet är att först förtjäna tilliten och bli accepterad på hästens rygg. Det är egentligen inte särskilt svårt men folk tar sig oftast inte den tiden utan de vill bara skynda sig upp och rida. Därför sker det också olyckor, för att förberedelserna inte är ordentligt lagda och relationen ännu inte är trygg och säker.

Oftast försöker man lösa problemet med inskränkningar på hästen som skarpare bett och inspänningar. Men det finns inget bett i världen som kan kontrollera en hästs känslor! Du behöver större kunskap – inte ett skarpare bett i hästens mun om det ska fungera på en häst som är rädd.

I en nödsituation när en häst sticker handlar det om att ta kontroll över hästens bakdel – där motorn sitter. Det gör man inte genom att dra för allt man är värd i hästens mun. Det är en automatisk reaktion av oss rovdjur men inget som är effektivt. För att ta bort styrkan i hästens bakdel behöver du använda en tygel istället för att dra i två. Du böjer hästens hals med en tygel vilket medför att hästen inte kan sticka iväg. Den kan ju inte springa iväg med bara ena sidan av kroppen, inte heller stegra eller bocka med full effekt. Men detta måste först läras (inte tvingas) från marken då det är en sårbar position för hästen. Om hästen redan är uppe i fart måste du ta in den på mindre och mindre cirklar med en tygel tills du får stopp på hästen. Böjer du för kraftigt tappar hästen balansen och kan gå omkull.

Tänk på att detta är en nödbroms som är det första du borde kunna när du hoppar upp på hästen. Tänk dig en pilot som ska flyga ett flygplan men som aldrig kollat om allt är säkert, gjort en förberedande koll och inte har någon nödbroms! Men att böja hästens hals löser ju inte orsaken till problemet utan lösningen börjar på marken. Du kan inte bara hoppa upp på en häst som inte litar på dig och förvänta dig att det inte blir problem. Genom markträning uppnår du avslappning, förståelse, kommunikation och respons istället för reaktioner på hästens instinkter.

Uppnå en fantastisk förbindelse med hästen genom de sju frihetsritualerna – utan utrustning, utan tvång eller rundcorall.