Lära hästen gå i vatten

FRÅGA: Jag undrade en sak, om en häst inte vill gå i vattnet så ska man ju inte gå emot den och tvinga den. Ska man då rygga hästen eller hur ska man gå tillväga?

SVAR: Ja rygga den och be framåt igen och upprepa så mycket som behövs. Var respektfull när din häst stöter på “trösklar” av rädsla eller brist på självsäkerhet och förtroende. Avvakta och backa när den är rädd, tryck den inte över kanten!

Avancera/gå framåt och backa/avvakta (approach och retreat) så ofta det behövs tills hästen litar på dig, blir mer självsäker och själv vill gå över tröskeln. Ju mer du pressar och tvingar hästen, desto mer misstror den ditt ledarskap och tappar självförtroendet.

Tänk som en häst och gör som den… gå fram och tillbaka, från sida till sida runt det som gör hästen osäker tills det känns okej. Börja med att göra simuleringar med hästen från marken först som förberedelse för vatten. T. ex. börja med att lära hästen gå över en blå presenning, i en vattenpöl, över ett dike etc. Bygg det gradvis och tänk runt problemet så du inte går rakt på sak, det får hästen att göra det motsatta.

This entry was posted in Problemlösning Frågor & Svar and tagged . Bookmark the permalink.